Emmausrörelsen

Emmaus-rörelsen

Historia

Emmausrörelsen startades i Frankrike av den radikala prästen och aktivisten Abbé Pierre efter andra världskriget när Europa låg i spillror. Han hade varit aktiv i motståndsrörelsen mot nazisterna och i slutet av fyrtiotalet startade han en gräsrotsrörelse av dels människor som hade förlorat allt och dels privilegierade människor som ville ta ett socialt ansvar i en orättvis värld.

Tillsammans återtog man makten över sina egna liv, bodde ihop och delade på det man hade. Genom att samla in, reparera och sälja samhällets överskott försörjde man sig. Här föddes kombinationen av återbruk och solidaritet.

Grundtanken var att genom att hjälpa andra hjälper man även sig själv, att man ska kämpa först för dem som har det svårast och att man inte bara bör lindra nöd utan istället kämpa för att avskaffa nödens orsaker. I dag finns det ca 410 Emmausgrupper i 41 länder.

Emmaus-grupper

Emmausgrupper arbetar med allt från flyktingar och hemlösa i Europa till landlösa och småskaliga bönder i Asien, Afrika och Latinamerika. Många grupper ägnar sig åt praktiskt arbete, till exempel i form av återbruk av saker, möbler och kläder.

År 1971 bildades Emmaus International, som samlar Emmausgrupper från olika delar av världen. Varje grupp inom Emmaus International är oberoende gentemot den internationella organisationen. Grupperna väljer representanter i det råd som fungerar som styrelse. Det finns också ett sekretariat som sköter den löpande verksamheteten.

Läs mer om Emmaus Finland på https://www.emmaus.fi

Lär mer om Emmaus Europa på https://emmaus-europe.org

Läs mer om Emmaus International på https://www.emmaus-international.org