Vad är rikedom? Vad är fattigdom? Balansen mellan ekonomi, kultur och rättsliv

Vad är rikedom? Vad är fattigdom? Balansen mellan ekonomi, kultur och rättsliv

Forskaren Johannes Kananen pratar om balansen mellan materiella och andliga aspekter gällande fattigdom och rikedom.

Han utgår från att ekonomin är till för att tillfredsställa våra materiella behov medan vårt behov att finna mening i livet tillfredsställs inom det kulturella livet, inom konsten, vetenskapen och det religiösa livet.

Frågan om rikedom och fattigdom handlar om balansen mellan dessa två områden, mellan ekonomi och kultur. Om balansen finns och ekonomin fungerar som den ska, tillfredsställs alla människors materiella behov. Då kan vi också inse att den verkliga rikedomen finns på kulturens område.

Johannes Kananen är docent i socialpolitik och undervisar och forskar vid Åbo universitet (Turun yliopisto). Hans forskningsintressen har berört den nordiska välfärdsstatens historiska och nutida förändringar samt frågor kring aktörskap, arbete och social rättvisa.

Kananens senaste forskning handlar om socialpolitikens roll i samhällsförändringen. Denna forskning centrerar kring frågan hur socialpolitiken kunde bidra till omställningen till ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Johannes Kananen är också aktiv inom civilsamhället, bland annat som medlem i gruppen ”Terve raha” (sunda pengar) som främjar ekonomisk rättvisa genom att skapa och driva nya initiativ.

Kvällen avslutas kl. 20.00 i bibliotekets grupprum med Emmaus Ålands årsmöte.

Foto: Tiina Tahvanainen