Jobbreturen

Projektet utvecklar en samverkansmodell som riktar sig till långtidsarbetslösa. Genom mångprofessionell samverkan erbjuds rätt stöd för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande i samhället samt tillträde till arbetsmarknaden. För att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden får projektdeltagarna möjlighet att validera sitt kunnande med hjälp av digitala verktyg.

Projektet drivs av Emmaus Åland i samarbete med KST, AMS, ÅHS och Brottspåföljdsmyndigheten.

Projektet är för dig som behöver ett samordnat stöd från flera aktörer för att komma vidare på din väg ut i arbete – och vill ha en livsstilsförändring där du säger nej till missbruk och kriminalitet. 

För att delta krävs att du:

  • Är minst 18 år.
  • Vill förändra din situation.
  • Säger nej till kriminalitet.
  • Vill bryta eventuellt missbruk.
  • Har som mål att nå försörjning genom arbete.
  • Går med på att flera aktörer samverkar för att du ska nå ditt mål.
  • Har ordnat boende.

Hur går det till?

Tillsammans gör vi upp en plan som utgår från vad du behöver för att göra en förändring i ditt liv. I din plan kan det ingå flera olika insatser beroende på dina behov.

Hur gör jag?

Om du är intresserad så börjar du med göra en intresseanmälan på www.emmaus.ax. Sen blir du kontaktad för studiebesök och informationsmöte vid Emmaus på Skogshyddsvägen 7 i Norrböle, Mariehamn.

Vad händer sen?

Om vi tillsammans kommer fram till att projektet kan vara något för dig så bokar vi in ett samverksansmöte och gör upp en plan tillsammans. I projektet ingår det individuell vägledning, arbetsplatsförlagd arbetsträning, praktik, erkännande av kunnande och validering för att närma sig arbetsmarknaden.

Vad är målet?

Målet är att hitta, få och behålla ett arbete. Utöver den arbetsinriktade insatsen och utifrån dina behov så ingår insatser från t.ex. AMS, KST, beroendemottagningen, ÅHS och brottspåföljdsmyndigheten. Du kommer att få en kontaktperson i samverkansteamet som ansvarar för och håller i dina insatser tillsammans med dig.

Intresseanmälan

Om du känner att detta kan var något för dig så ska du fylla i en intresseanmälan.

Arbetsträning

På Emmaus jobbar vi med arbetsträning som grundar sig på solidaritet, hållbarhet och meningsfullt arbete. Arbetsträningen har tydliga individuella mål som formuleras och följs upp med stöd av arbetsplatshandledare och arbetsmarknadshandledare.

Projektdeltagarna får möjlighet att utvecklas på arbetsplatsförlagd verksamhet på Emmaus eller på extern praktikplats.

Samverkan ger resultat

Det behövs samverkan mellan flera aktörer för att nå hållbara resultat för både individ och samhälle. I projektet Jobbreturen utvecklar vi en samverkansmodell som involverar många relevanta aktörer och som riktar sig till långtidsarbetslösa.

Genom mångprofessionellt stöd främjas lika möjligheter och aktivt deltagande i samhället samt tillträde till arbetsmarknaden.

Erkännande av kunnande

Med hjälp av OCN-metoden (Open College Network) kan vi synliggöra och värdera den kompetens och det kunnande som deltagarna har fått under livet genom arbete, föreningsliv, fritid eller genom olika arbetsmarknadsinsatser.

När valideringen är klar utfärdas ett kompetensbevis med i enlighet med den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF). 

Långtidsarbetslösa

Den huvudsakliga målgruppen består av långtidsarbetslösa och personer över 18 år med kriminellt förflutet och/eller pågående eller avslutad missbruksproblematik. Målgruppen har ofta en komplex bakgrund och är i behov av mångprofessionell samordning. 

Målgruppen består av personer med mål att nå egenförsörjning men som av olika orsaker har svårt att komma ut på arbetsmarknaden.

Medaktörer

Projektet drivs av Emmaus Åland i samarbete med KST, AMS, ÅHS och Brotts­påföljdsmyndigheten. Finansieringen kommer från Ålands landskapsregering och Europeiska socialfonden

Emmaus Åland jobbar med social och ekologisk hållbarhet. Vi har återbruksverkstäder, butiker, ­arbetsträning och andra sociala insatser samt driver biståndsprojekt.

KST. Kommunernas socialtjänst och socialvårdens uppdrag är att upprätthålla individers funktionsförmåga så att alla har möjlighet att fungera som fullvärdiga medborgare.

AMS. Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet är en myndighet under Ålands landskaps­regering. En av AMS målsättningar är att minska antalet långtidsarbetslösa.

ÅHS.Ålands hälso- och sjukvård ansvarar för hela den offentliga hälso- och sjukvården på Åland – från mödra- och barnhälsovård till olika former av specialiserad sjukvård.

Brottspåföljdsmyndigheten har som mål att bidra till förebyggandet av återfallsbrottslighet och öka tryggheten i samhället.

Europeiska socialfonden är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa genom att stöda projekt som skapar jobb.

Intresserad?

Är du intresserad av att få mer information och anmäla ditt intresse för att delta i projektet Jobbreturen?
Fyll i formuläret och sen kontaktar vi dig efter några dagar då vi bokar en träff och berättar mera om projektet.
Uppgifterna i formuläret går endast till Jobbreturens projektledare Camilla Ernkrans.